Sunday, April 13, 2008

Pagpupugay kay Venencio “Ka Nessy” Lizarda

Pahayag
Pagpupugay kay Venencio “Ka Nessy” Lizarda
12 Abril 2008Ipinapaabot ng pamilyang Migrante sa Jeddah ang marubdob na pakikiramay sa pamilyang naulila sa biglaang pagpanaw ni Venencio “Ka Nessy” Lizarda noong Abril 11, dahil sa kumplikasyon sa puso sa edad na 62.

Si Ka Nessy ay matagal nang organisador ng mga kababayang ‘stranded’ at nagkaroon ng mahalagang papel sa pagkakatatag ng Migrate Sectoral Party (MSP) sa Jeddah. Sa katunayan, nahalal pa sya bilang Tagapangulo ng MSP-Jeddah noong 2004.

Noong 2006, dahil pa rin sa kagustuhang makapaglingkod sa mga kababayan, pinangunahan ni Ka Nessy ang pagtatayo ng Kapisanan ng Migranteng Pilipino (KMP) at nahalal bilang Pangalawang Tagapangulo nito.

Ang kanyang hindi inaasahang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa samahang Migrante sa Jeddah sa panahon ng walang katulad na hamon sa komunidad na inaasam nitong paglingkuran ~ ang mga ‘stranded,’ mga tumakas, nasa mahirap na kalagayan, nakakulong at nakabimbin.

Tunay na ang kanyang paninindigan na maglingkod ay nagsisilbing matibay na inspirasyon para sa KMP at sa buong samahang Migrante sa Jeddah na magpunyagi sa paglilingkod sa ating mga kababayan.

Migrante International - Jeddah Chapter
Kapisanan ng Migranteng Pilipino (KMP)
Migrants Association in Saudi Arabia (MASA)
Migrant Womens’ Committee
Migrante Rights and Welfare Committee

No comments: