Monday, June 15, 2009

5 Kasalanan ni GMA sa OFWs

Pumirma ka na ba sa Petisyon ng OFWs laban sa ConAss ni Gloria?

5 KASALANAN NI GLORIA SA MIGRANTENG PILIPINO.

Parang AH1N1 virus na nasa limang daliri ng kamay ni GMA na pilit na hinuhugasan, at pinagtatakpan ng isinusulong nitong CHA-CHA.

1.) Gusto naming wakasan na ang pananalasa ni Gloria sa kabuhayan at karapatan ng sambayanan. -Dahil palalawigin pa ng pakanang Con-Ass ang siyam na taon nang paglulunoy sa kapangyarihan ni Gloria, kanyang pamilya at mga kroni. Pahahabain pa nito an gating kalbaryo ng pagdarahop at pagsikil sa ating karapatan. Magbubukas din ito ng pinto para sa diktaduryang Arroyo.

2.) Gusto naming managot si Gloria sa lahat ng krimen laban sa mamamayan na kanyang ginawa.
-Dahil palulusutin ng Con-Ass si Gloria, kanyang pamilya at mga kroni sa criminal na pananagutan sa patung-patong na kaso ng korupsyon, pandaraya at pamamaslang.

3.) Ayaw naming tumindi pa ang pangangalakal ni Gloria ng OFWs sa ibayong dagat
-Dahil patitindihin pa ng pagtagal ni Gloria sa poder ang lansakang pag-export ng manggagawang Pilipino sa ibayong dagat, lumiliit ang remitans at patuloy na panghuhuthot ng mga bayarin ng mga OFWs, garapalang nagbabandila ng labor export program sa halip na harapin ang paglikha ng trabaho sa sariling bayan.

4.) Ayaw naming lumala pa ang panloloko at pang-aalipin sa mga OFWs.
-Dahil pararamihin at palalalain pa ng pagtagal si Gloria sa pwesto ang mga kaso ng paglabag sa karapatan ng OFWs. Pinakamasahol ang record ng rehimeng –Arroyo sa criminal na pagpapabaya sa mga OFWs na biktima ng iligal na rekrutment, pang-aabuso, pagpatay at iba pa.

5.) Tutol kami sa lansakang pagbenta ng likas na yaman at soberanya ng bansa.
-Dahil tatanggalin ng Con-Ass ang lahat ng mga nalalabi pang probinsya sa konstitusyon na pumipigil sa 100% pag-aari ng dayuhan sa negosyo, lupain at likas na yaman ng bansa. Kahulugan nito’y ibayong kahirapan at lalong paglayo ng bansa sa minimithing tunay na repormang agraryo at pamabansang industriyalisasyon na mamamayan.

Walang batas na kinikilala, walang katwirang tinatanggap ang mga tutang alipores ni Gloria sa loob ng Kongreso. Tanging pagbabangon ng mamamayang nagmamartsa sa lansangan ang makabibigo sa maitim na balaking baguhin ang konstitusyon para sa kapakinabangan ni Gloria. Sama-sama tayo, CON-ASS at Gloria, IBASURA!

Sa pagkilos ng sambayanan, nakikipagkaisa ang migranteng Pilipino at pamilya, buhos-lakas para hadlangan ang Con-Ass at CHA-CHA!

MAKILAHOK SA PANAWAGAN:
Di ako magpapadala,
Sa unang araw ng CON-ASS!
CHA-CHA NI GLORIA, IBASURA!


No comments: