Friday, February 6, 2009

WALIS TINTING

WALIS TINTING

Galing ka sa isang puno
Kay ganda sa paningin
Dahon mo'y luntian
Kay lambot haplusin

Kapag nag kaidad ka na'y
Morena na ang 'yong kulay
Dahon mo na'y malutong
Gulugod nito'y kay tibay

Ngayon nga'y ikaw ay -
Gagawin ng ting-ting
Kayong dalawa ay pag hihiwalayin
Isa'y itatapon ; isa'y gagamitin

Kapag ikaw ay nag-iisa lang
Malutong ka at kay daling baliin
Subali't kapag nagpa bigkis ka't
Iyantok sa iyo'y itinali
Ikaw ay titibay ng husto
At hindi na kayang mabali

Ganyan din tayong tao sa mundo
Kapag nag iisa'y bale wala ito
Kapag tayo'y nagpa bigkis at
Tinalian ng husto
Tayo'y tatatag at titibay
Makakalaban ng husto sa kaaway.

------------ ---- Tapos na po ------------

Akda ni Jose E. Santos ---- Alay ko po sa lahat ng manggagawang Pilipino
Migrante-Riyadh, KSA

No comments: